Zaključek operacije DIZRO

Objavil admin@zzpd dne

V okviru Javnega poziva LAS Istre v letu 2017 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020 je Zavod za pomorske dejavnosti Koper s partnerjem Zanestra d. o. o. prijavil operacijo »Dvig izgubljenega oziroma zapuščenega ribolovnega orodja v Slovenskem morju«.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je z odločbo z dne 07. 09. 2018 potrdilo operacijo.

Takoj tistega dne sta ustanovitelja Zavoda za pomorske dejavnosti Koper Matjaž Radin in Igor Komadina pričela z uresničevanjem njune vizije, in sicer očistiti naše morje ter tako prispevati k ohranitvi naravne dediščine.

V okviru operacije sta identificirala najmanj 50 najbolj onesnaženih lokacij morskega okolja v Istri. S pomočjo potapljačev sta ga v 25 mesecih čistila, z namenom, da bi spet zaživela biotska raznovrstnost.

Iz morja so dvignili več kot 5000 ribiških mrež in več kot 300 kilogramov kovin.

Kljub temu, da je projekt prišel h koncu, sta Matjaž in Igor dejala, da nameravata nadaljevati z njunim delom.

Kategorije: Uncategorized

sl_SISlovenian