DIZRO

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR: 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm

Spletna stran ESPR: 
www.ribiski-sklad.si

V okviru Javnega poziva LAS Istre v letu 2017 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020 je Zavod za pomorske dejavnosti Koper s partnerjem Zanestra d. o. o. prijavil operacijo »Dvig izgubljenega oziroma zapuščenega ribolovnega orodja v Slovenskem morju«. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je z odločbo z dne 07. 09. 2018 potrdilo operacijo. Vrednost celotne operacije, ki se bo izvajala dve leti, znaša 246.372,23 evrov. Operacijo sofinancira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo v 85-odstotnem deležu.

Kaj nas je vodilo k oblikovanju projekta? Ustanovitelja Zavoda za pomorske dejavnosti Koper sva »pristna« Primorca. Z morjem in vsem, kar je povezano z njim, sva rastla že od malih nog in zdaj je postalo neločljiv del najinega življenja.

Matjaž je ribič, ljubitelj morja in bark. Skupaj z Igorjem uživata v lepotah morja tako pod njegovo gladino kakor nad gladino. Že dolgo časa nazaj sem spoznal prijatelja Igorja, ki ima podobne poglede na morje, predvsem pa ga pozna v njegovih globinah. V najinih avanturah me je popeljal v odkrivanje novih svetov v temnih globinah. Morju zaupam in tam dam na stran mojo samoto, individualnost… uživava v pogledih snopa svetlobe. Veže naju skrb do nevidnih globin, očem skritih skrivnosti našega prelepega morja. Moja dolžnost, ki pa je že prerasla v moralno dolžnost, je, da ohranim to, kar sem dobil v dar od svojih prednikov. Skupaj bova, s pomočjo najinih družin, zaobljubo vsekakor izpolnila.

Matjaževo vodilo: spoštujem bogove morja, pogledam vase in vem, kdaj je čas, da odneham. Morje mi prinaša blaginjo, srečo in ljubezen, rad imam morje. Rad imam tradicijo in spoštujem naravo in njene danosti.

Igor sem raje globoko v morju. Spoštujem morje in občudujem predvsem morske globine. Rad se potapljam in raziskujem morske jame (špilje), kjer v tišini morja najdem mir s samim seboj in otroško radost nad odkritim. Uživam ob poslušanju šumenja morja zaradi katerega se mi življenjski ritem umiri in napolni s kančkom adrenalina. Z Matjažem sem našel partnerja in prijatelja, s katerim lahko delim življenjske preizkušnje in nepozabne trenutke. Rada sva na morju, saj v globinah morja iščeva svoj jaz, svoj biti in izpopolnjujeva poslanstvo, ki nama je bilo položeno v zibelko: ohraniti morje še za tiste, ki prihajajo na svet za nami.

Namen operacije: Operacija DIZRO pomeni dvig izgubljenega oz. zavrženega ribolovnega orodja, kar je hkrati tudi dolgoročni namen operacije – očistiti dno morja ter tako ohraniti morsko biodiverziteto. Najino vodilo je, da naj se ta morski biser ohrani.  Vodilo sva prelila v formularje ter pripravila projekt, ki bo sledil ciljem ohranjanja naravnega okolja in povečanje biodiverzitete slovenskega morskega okolja. Pomemben je tudi pogled naprej: ohranjanje nadaljnjega trajnostnega razvoja ribištva ovira zapuščeno ribolovno orodje. Interventno reševanje izgubljenega ribolovnega orodja pomeni neposredno gospodarsko korist za ribiča (mrež ni potrebno nadomestiti). Odstranitev zapuščenega ribolovnega orodja predstavlja povečanje možnosti za razvoj biodiverzitete na očiščenih lokacijah morskega okolja.

Zakaj DIZRO? Kratico DIZRO smo poiskali v zgodovini (sredozemskega) ribištva, saj se je tako imenovalo plovilo, ki so ga med prvimi plovili uporabili za ribolov – čisto natančno za ribolov na grebenaste pokrovače (capesante). Plovilo prihaja iz Francije iz mesta Brest ter je razširjeno po celotnem sredozemskem območju.

Namen operacije: Operacija DIZRO pomeni dvig izgubljenega oz. zavrženega ribolovnega orodja, kar je hkrati tudi dolgoročni namen operacije – očistiti dno morja ter tako ohraniti morsko biodiverziteto. Najino vodilo je, da naj se ta morski biser ohrani.  Vodilo sva prelila v formularje ter pripravila projekt, ki bo sledil ciljem ohranjanja naravnega okolja in povečanje biodiverzitete slovenskega morskega okolja. Pomemben je tudi pogled naprej: ohranjanje nadaljnjega trajnostnega razvoja ribištva ovira zapuščeno ribolovno orodje. Interventno reševanje izgubljenega ribolovnega orodja pomeni neposredno gospodarsko korist za ribiča (mrež ni potrebno nadomestiti). Odstranitev zapuščenega ribolovnega orodja predstavlja povečanje možnosti za razvoj biodiverzitete na očiščenih lokacijah morskega okolja.

Cilji operacije: Primarni cilj operacije: identificirati najmanj 50 najbolj onesnaženih lokacij morskega okolja ter jih s pomočjo potapljačev in plovila v 25 mesecih  očistiti, da bo spet zaživela biotska raznovrstnost (predvideva se dvig najmanj 5.000 m mrež in 300 kg kovin) – javni interes ohranjanja okolja in naravne dediščine.

Dodatni cilj operacije: vzpostavitev nove inovativne storitve odstranjevanja ribolovnega orodja za razvoj trajnostnega ribolova na območju LAS Istre. V okviru operacije je predviden proces recikliranja ribolovnega orodja. Splošni (javni) družbeni učinek je dolgoročen in glede na vrednoto (okolje in življenjski prostor) neocenljiv.

AKTIVNOSTI/DEJAVNOSTI TER REZULTATI OPERACIJE DIZRO

1.FAZA – zaključek prve faze 30.06.2019

Rezultat Opis rezultata Ciljna vrednost Doseženi rezultati
R1 Uspešno zaključena operacija (vodenje) 1 Uspešno zaključeno vodenje 1. faze operacije
R2 Obveščanje javnosti – spletna stran 1 Vzpostavljena spletna stran http://www.zzpd.si
R3 Obveščanje – Facebook 1 Vzpostavljena FB stran https://www.facebook.com/zzpd.koper
R4 Obveščanje po medijih 10

Članki v medijih:

1. http://www.geps.si/node/313

2.:https://www.facebook.com/pg/Sredi%C5%A1%C4%8De-Rotunda-Koper-840408712771049/posts/?ref=page_internal

3. https://sredisce-rotunda.si/2019/05/morje-bodo-ocistili-zavrzenih-mrez-kovin/

4.https://www.facebook.com/pg/LasIstre/posts/?ref=page_internal

5. https://www.las-istre.si/si/novice/130-morje-bodo-ocistili-zavrzenih-mrez-in-kovin

6.http://www.up.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/5490/

7. https://www.primorske.si/primorska/istra/iz-morja-bodo-dvigovali-mreze-in-kovino

8.https://www.facebook.com/pg/pomorska.sola.si/posts/?ref=page_internal

9.https://www.regionalobala.si/novica/inovativno-ciscenje-morja-odstranjevali-bodo-zavrzeno-ribisko-orodje-in-ga-reciklirali-foto

10. http://www.domzale-ooz.si/dvig-zavrzenega-ribolovnega-orodja/

11. https://www.sta.si/2646395/s-pomocjo-evropskega-projekta-nad-odpadno-ribolovno-orodje

12. Primorske novice, članek v časopisu Primorske novice dne 08.03.2019

13.: https://www.primorske.si/2019/03/07/kako-je-slovenija-pripravljena-za-resevanje-morebi

14. Primorske novice, članek v časopisu Primorske novice dne 30. 05. 2019

15.: https://zelenigenij.24ur.com/clanek/zelena-slovenija/potapljaci-bodo-z-morskega-dna-iz-slovenskega-morja-dvignili-odpadne-ribiske-mreze-in-drugo-ribolovno-opremo.html

16. http://www.primorske.si/primorska/istra/s-pomocjo-evropskega-projekta-nad-odpadno-ribolovn

17. https://www.regionalobala.si/novica/morsko-dno-prekrito-z-ribolovnim-orodjem-ocistili-bodo-najbolj-onesnazene-dele-nasega-morja-

18.https://www.regionalgoriska.si/novica/morsko-dno-prekrito-z-ribolovnim-orodjem-ocistili-bodo-najbolj-onesnazene-dele-nasega-morja-

R5 Obveščanje – povezovanje s potapljaškimi društvi 10 Obveščanje izvedeno 17 potapljaškim društvom.
R6 Nakup plovila 1 Plovilo dobavljeno in registrirano dne 15.04.2019
R7 Zavarovanje plovila 1 Plovilo zavarovano dne 25.03.2019
R8 Oprema za dvig mrež – nakup 1 kpl Oprema dobavljena in nameščena na plovilo.
R9 Zaščita poda 1 kpl Oprema dobavljena in nameščena na plovilo.
R10 Montaža vitla, opreme za dvig 1 Oprema nameščena na plovilo.
R11 Priprava plovila 1 Plovilo zaščiteno z pred premazom in anti vegetativnim premazom.
R12 Kompresor – nakup 1 Oprema dobavljena in nameščena na plovilo.
R13 Potapljaška oprema – nakup 1 kpl Oprema dobavljena in nameščena na plovilo.
R14 Obvezna oprema plovila za registracijo 1 kpl Oprema dobavljena in nameščena na plovilo.
R15 Izdelava internetne strani 1 Vzpostavljena spletna stran http://www.zzpd.si
R16 Koordinacija aktivnosti 48 ur Uspešno zaključena koordinacija pri splovitvi plovila.

2.FAZA – zaključek druge faze 30.06.2021

Rezultat Opis rezultata Ciljna vrednost Doseženi rezultati
R1 Uspešno zaključena operacija (vodenje) 1
R2 Obveščanje javnosti – spletna stran 1
R3 Obveščanje – Facebook 1
R4 Obveščanje javnosti – poročila (tudi slikovna) 10
R5 Obveščanje – izvedba delavnic 2
R6 Obveščanje po medijih 10
R7 Obveščanje – povezovanje s potapljaškimi društvi 10
R8 Obveščanje – razstava 3
R9 Nakup goriva 11.690 l
R10 Delo – plača (ohranitev delovnega mesta) 24 m
R11 Zavarovanje plovila 1
R12 Privez 1/leto
R13 Vzdrževalna dela 1/leto
R14 Potopi – ogledi lokacij 50 ur
R15 Potopi – dvig RO 50 ur
R16 Delo – regres (ohranitev delovnega mesta) 1/leto
R17 Vzdrževanje internetne strani 1
R18 Priprava potapljača in opreme 100 ur
R19 Sortiranje RO in čiščenje plovila 100 ur

KAZALNIKI, KI JIH BOMO DOSEGLI Z OPERACIJO DIZRO

KAZALNIK REZULTAT
1 Nova ustvarjena delovna mesta. 1 delovno mesto za polni (1) delovni čas
2 Inovativna operacija, ki ustvarja pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest. 1
3 Mladi vključeni v izvajanje operacije. 50 udeležencev na delavnicah
4 Operacija ohranja delovna mesta. 1
5 Operacija ustvarja nove storitve, programe, produkte ali kratke verige prodaje 1 inovativna storitev
6 Operacija vključuje revitalizacijo naravne in kulturne dediščine kot temelj za razvoj trajnostnega turizma. 50 očiščenih lokacij
7 Operacija ohranja naravo in biodiverziteto ter blaži podnebne spremembe. 50 očiščenih lokacij
8 Operacija vzpostavlja predstavitvene vsebine in programe dediščine za različne ciljne skupine. 1 spletna stran, 1 FB profil, razstave
9 Operacija dviguje osveščenost in okoljsko odgovornost. 1 spletna stran, 2 delavnici, izvajanje potopov, razstave

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Za vsebino informacij je do 1.3.2019 odgovoren ZAVOD ZA POMORSKE DEJAVNOSTI, Koper.
sl_SISlovenian